Anthony Suau

Vítězný snímek World Press Photo – snímek roku 2008
Anthony Suau, USA, pro Time

World Press Photo 2009

Anthony Suau

Anthony Suau
Vítězný snímek World Press Photo – snímek roku 2008

Detektiv Robert Kole z kanceláře šerifa v Cuyahoga County vchází 26. března do domu v Clevelandu ve státě Ohio poté, co byl dům předběžně zabaven bankou a jeho obyvatelé vystěhováni. Potřebuje zkontrolovat, zda majitelé objekt skutečně opustili a že se nikde nepovalují zbraně. Policisté preventivně vstupují do těchto domů s pistolí v ruce, protože mnoho z nich násilím obsadili squatteři či narkomani. Předběžné zabavování a vyvlastnění domů lidí, kteří nebyli schopni splácet hypotéku, bylo jednou z prvních známek rostoucí krize v USA.


Slovo předsedy poroty

Letošní soutěž World Press Photo překonala veškeré předchozí rekordy: 5 508 fotografů ze 124 zemí do ní přihlásilo 96 268 snímků. To jsou v každém ohledu mimořádná čísla. Jak se může někdo domnívat, že fotožurnalistika umírá? Pravdou je, že toto odvětví fotografie prožívá období nebýva - lého rozvoje na nových trzích, v nových kulturách a médiích. Žurnalistická fotografie ještě nikdy tak bleskově nereagovala na aktuální situace, ještě nikdy nebyla tak zásadní, okamžitě dostupná a všudypřítomná. Dokumentární fotografie je živá a zdravá a prostřednictvím stránek této publikace a výstav, jež putují po celém světě, do nás vdechuje nový život.

Po více než půl století přijíždějí ze všech koutů světa do amsterodamské poroty nadšení odborníci zabývající se fotografií a pokoušejí se spinit téměř nemožný úkol — najít mezi desetitisíci snímků jeden jediný, který může symbolizovat celý svět. Pro naše předchůdce byla pravděpodobně vážnost tohoto úkolu a celé dlouhé dny práce na jeho spinění stejně vzrušující, ale zároveň i vyčer - pávající jako pro nás. Letošní porota se od těch předešlých příliš nelišila, jelikož užívala léty prověřené postupy, na jejichž konci pak stojí vítězná fotografie roku. Dnes je však svět reportážní fotografie jiný. Naše porota si jasně uvědomovala změny, které se objevují ve světě této profese.

Vítězná fotografie, jejímž autorem je Anthony Suau, je dokonalým příkladem mnohovrstevnatosti, kterou může profesionál vložit do jediného obrazu. Současný svět ekonomické krize má ohromné rozměry a její dopady se týkají nás všech. Při prvním pohledu jsme přesvědčeni, že víme, co na této klasické čer - nobílé fotografii vidíme — uniformovaný policista s pistolí v ruce stojí uprostřed chaotické místnosti v něčím domě. Je to známá scéna, která evokuje válku, zločin nebo drogy. Tentokrát se však nevidění obyvatelé domu neprovinili ničím jiným, než že nebyli schopni platit své účty. Záhadu snímku odhaluje k němu připojený titulek. Porota se shodla na tom, že skutečně dobrá reportážní fotografie by měla pozorovatele vybízet k přemýšlení, že by měla klást tolik otázek, kolik dává odpovědí. A to vše vítězný snímek splňuje. Je to hrozivý obraz. Do našich životů a domovů vtrhla nová válka, válka ekonomická.

Široká škála vítězných fotografií roku 2008 poskytuje svědectví o tradičnějších druzích války, kterou vedou jak lidé, tak i příroda. Objevuje se na nich obrovské zemětřesení v Číně, cyklón v Myanmaru, konflikt mezi Ruskem a Gruzií a dokonce i chilská sopka, chrlící plameny jako dračí hlava. Ne všechny fotografie nás však musejí děsit, i když zprávy často strašlivé jsou. V kategoriích portrét, příroda, sport, umění a zábava si vychutnáme živé barvy a různé kultury našeho světa. Doufáme, že až si budete tyto snímky prohlížet, budete šokováni, potěšeni a zaujati bohatostí současné žurnalistické fotografie, stejně jako jsme byli my v porotě.

Cítíme naději do budoucna i pokoru, když si uvědomíme, jaká úchvatná vizuální historie tu pro nás byla natrvalo zaznamenána.

MaryAnne Golon

Anthony Suau

Anthony Suau


World Press Photo 2009 - výběr z oceněných fotografií