John Stanmeyer

Fotografie World Press Photo roku 2013
John Stanmeyer, Spojené státy, VII pro National Geographic

World Press Photo 2014

John Stanmeyer

John Stanmeyer
Fotografie World Press Photo roku 2013

Výstava v Karolinu je přehlídkou toho nejlepšího, co zachytily objektivy špičkových fotografů-žurnalistů. Například přírodní katastrofu na Filipínách, občanskou válku v Sýrii, konflikty na africkém kontinentě. Připomenete si atentánt na Bostonském maratonu, výbuch bomby v obchodním centru v Nairoby či zřícení tovární haly v Bangladéši. Na druhou stranu zde uvidíte řadu neobyčejně zachycených lidských osudů, vymírajících stradic, sportovních výkonů a přírodních nevšedností…

Součástí výstavy je i dvanáct fotografií Reni Effendi, vítězky Ceny Prahy.


Slovo předsedy poroty

Gary Knight, předseda poroty pro rok 2014 dyž jsem seděl ve své zatemněné kanceláři v sídle World Press Photo a prohlížel si v předvýběrovém kole tisíce zpravodajských a dokumentárních fotografií, přemítal jsem nad tím, jak asi bude vypadat závěrečná schůze poroty o týden později. Teprve tehdy se rozproudí opravdová diskuse, tehdy jde o tolik, že někdy převládne i poněkud vzrušenější nálada a porota může dojít k neobvyklým závěrům. Začal jsem uvažovat nad tím, jakým způsobem vymezit podmínky pro rozhodování tak, aby tato pozoruhodná porota využila plně svůj potenciál.

Ptal jsem se porotců, zda by měla pro World Press Photo existovat nějaká hierarchie témat, a pokud ano, jaká témata by to měla být. Jinak řečeno: „Pokud bychom byli všichni nezaujatí, jak bychom rozhodli?“ Zaslouží si nějaké téma nebo událost v soutěži zvítězit, přestože nejsou vyfotografovány dobře? A mělo by zvítězit téma, které bylo dobře vyfotografováno, ale někteří z porotců si o něm myslí, že není dost významné? Lze srovnávat porušování lidských práv jednotlivce a děje - li se totéž velké skupině osob? Je válečný konflikt v Africe nebo na Blízkém východě závažnější než násilí páchané na ženách, řekněme v Afghánistánu nebo v USA? Jsou projevy občanské neposlušnosti v Evropě důležitější než přílivové vlny, které sužují malou vesničku v Jižní Asii? Jakmile začnete rozdávat ocenění za témata, otevírá se před vámi složitý morálně psychologický problém a šance na úspěch jsou podstatně menší, než když se snažíte ocenit dobrý snímek jako takový – a o takové hodnocení jsme všichni usilovali.

Řekli jsme si, že budeme hodnotit fotografie témat a událostí, nikoliv témata a události samy o sobě. Shodli jsme se na tom, že výběr témat je plně v kompetenci médií, která fotografie publikují, a fotografů, kteří je pořizují, nikoliv porotců této soutěže. Toto rozhodnutí bylo zlomové. Zamezilo svárům a umožnilo nám společně vybrat a ocenit fotografy, kteří ve své práci co nejdokonaleji a s největším možným účinkem zachytili to, o čem se oni sami domnívali, že je to důležité pro společenství, která byla fotografována. Konečná volba vycházela pouze a jedině z tohoto rozhodnutí, a nikoliv z předpojatosti, předsudků nebo touhy po tom se odlišit či vydávat bezdůvodná prohlášení.

Část fotografií pevně tkví v tradicích fotožurnalismu a brali jsme je pro jejich vysokou úroveň v rámci daného žánru. Jiné práce naopak důmyslně zpochybňují dosavadní konvence, které svazují novinářskou fotografii a posouvají hranice možného. Nechtěli jsme ale pouze zpochybňovat konvence jen tak pro nic za nic. Celá tato škála je v současných médiích zastoupena a zaslouží si své místo i mezi oceněnými snímky.

Gary Knight,
předseda poroty pro rok 2014

Gary Knight, je spoluzakladatelem fotografické agentury VII. Dlouhá léta působil jako fotograf v časopise Newsweek, přednášel na univerzitách ve Velké Británii a Spojených státech. Je zakladatelem programu pro dokumentární praxi na Tufts University Institute for Global Leadership. S prací v porotě WPP má bohaté zkušenosti - jako člen poroty působil v letech 2004 a 2006, poprvé porotě předsedal v roce 2008.

John Stanmeyer

John Stanmeyer


World Press Photo 2014 - výběr z oceněných fotografií